Seasonal fishing ban lifted at some sea areas in SE China's Fujian-Xinhua

Seasonal fishing ban lifted at some sea areas in SE China's Fujian

新华网

Editor: huaxia

2022-08-17 07:34:40

Aerial photo taken on Aug. 16, 2022 shows fishing boats sailing from the Huangqi fishing port in Lianjiang County of Fuzhou, southeast China's Fujian Province. Local fishermen began their fishing work as a three-and-a-half-month seasonal fishing ban was lifted at some sea areas in Fujian on Tuesday. (Xinhua/Jiang Kehong)

Aerial photo taken on Aug. 16, 2022 shows fishing boats sailing from Huangqi and Tailu fishing ports in Lianjiang County of Fuzhou, southeast China's Fujian Province. Local fishermen began their fishing work as a three-and-a-half-month seasonal fishing ban was lifted at some sea areas in Fujian on Tuesday. (Xinhua/Jiang Kehong)

Aerial photo taken on Aug. 16, 2022 shows fishing boats sailing from Huangqi and Tailu fishing ports in Lianjiang County of Fuzhou, southeast China's Fujian Province. Local fishermen began their fishing work as a three-and-a-half-month seasonal fishing ban was lifted at some sea areas in Fujian on Tuesday. (Xinhua/Jiang Kehong)

Aerial photo taken on Aug. 16, 2022 shows fishing boats sailing from the Tailu fishing port in Lianjiang County of Fuzhou, southeast China's Fujian Province. Local fishermen began their fishing work as a three-and-a-half-month seasonal fishing ban was lifted at some sea areas in Fujian on Tuesday. (Xinhua/Jiang Kehong)

Aerial photo taken on Aug. 16, 2022 shows fishing boats sailing from the Huangqi fishing port in Lianjiang County of Fuzhou, southeast China's Fujian Province. Local fishermen began their fishing work as a three-and-a-half-month seasonal fishing ban was lifted at some sea areas in Fujian on Tuesday. (Xinhua/Jiang Kehong)

Aerial photo taken on Aug. 16, 2022 shows fishing boats sailing from the Tailu fishing port in Lianjiang County of Fuzhou, southeast China's Fujian Province. Local fishermen began their fishing work as a three-and-a-half-month seasonal fishing ban was lifted at some sea areas in Fujian on Tuesday. (Xinhua/Jiang Kehong)

Aerial photo taken on Aug. 16, 2022 shows fishing boats getting ready for sailing at the Tailu fishing port in Lianjiang County of Fuzhou, southeast China's Fujian Province. Local fishermen began their fishing work as a three-and-a-half-month seasonal fishing ban was lifted at some sea areas in Fujian on Tuesday. (Xinhua/Jiang Kehong)

Aerial photo taken on Aug. 16, 2022 shows fishing boats sailing from the Tailu fishing port in Lianjiang County of Fuzhou, southeast China's Fujian Province. Local fishermen began their fishing work as a three-and-a-half-month seasonal fishing ban was lifted at some sea areas in Fujian on Tuesday. (Xinhua/Jiang Kehong)