In pics: Majiayuan terrace in NW China's Gansu-Xinhua

In pics: Majiayuan terrace in NW China's Gansu

新华网

Editor: huaxia

2022-06-06 22:04:20

Aerial photo taken on June 6, 2022 shows Majiayuan terrace in Zhangjiachuan Hui Autonomous County in Tianshui, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

Aerial photo taken on June 6, 2022 shows Majiayuan terrace in Zhangjiachuan Hui Autonomous County in Tianshui, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

Aerial photo taken on June 6, 2022 shows Majiayuan terrace in Zhangjiachuan Hui Autonomous County in Tianshui, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

Aerial photo taken on June 6, 2022 shows Majiayuan terrace in Zhangjiachuan Hui Autonomous County in Tianshui, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

Aerial photo taken on June 6, 2022 shows Majiayuan terrace in Zhangjiachuan Hui Autonomous County in Tianshui, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

Aerial photo taken on June 6, 2022 shows Majiayuan terrace in Zhangjiachuan Hui Autonomous County in Tianshui, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

Aerial photo taken on June 6, 2022 shows Majiayuan terrace in Zhangjiachuan Hui Autonomous County in Tianshui, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)