Production of Bing Dwen Dwen merchandise increased to ensure adequate supply-Xinhua

Production of Bing Dwen Dwen merchandise increased to ensure adequate supply

新华网

Editor: huaxia

2022-02-08 19:15:47

A worker produces Bing Dwen Dwen merchandise at a licensed manufacturer in Qidong, east China's Jiangsu Province, Feb. 8, 2022. Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, has recently become a smash hit. A licensed manufacturer in Qidong has increased production of Bing Dwen Dwen merchandise to ensure adequate supply for the market. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Workers produce Bing Dwen Dwen merchandise at a licensed manufacturer in Qidong, east China's Jiangsu Province, Feb. 8, 2022. Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, has recently become a smash hit. A licensed manufacturer in Qidong has increased production of Bing Dwen Dwen merchandise to ensure adequate supply for the market. (Xinhua/Ji Chunpeng)

A worker produces Bing Dwen Dwen merchandise at a licensed manufacturer in Qidong, east China's Jiangsu Province, Feb. 8, 2022. Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, has recently become a smash hit. A licensed manufacturer in Qidong has increased production of Bing Dwen Dwen merchandise to ensure adequate supply for the market. (Xinhua/Ji Chunpeng)

A worker produces Bing Dwen Dwen merchandise at a licensed manufacturer in Qidong, east China's Jiangsu Province, Feb. 8, 2022. Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, has recently become a smash hit. A licensed manufacturer in Qidong has increased production of Bing Dwen Dwen merchandise to ensure adequate supply for the market. (Xinhua/Ji Chunpeng)

A worker produces Bing Dwen Dwen merchandise at a licensed manufacturer in Qidong, east China's Jiangsu Province, Feb. 8, 2022. Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, has recently become a smash hit. A licensed manufacturer in Qidong has increased production of Bing Dwen Dwen merchandise to ensure adequate supply for the market. (Xinhua/Ji Chunpeng)

A worker produces Bing Dwen Dwen merchandise at a licensed manufacturer in Qidong, east China's Jiangsu Province, Feb. 8, 2022. Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, has recently become a smash hit. A licensed manufacturer in Qidong has increased production of Bing Dwen Dwen merchandise to ensure adequate supply for the market. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Workers produce Bing Dwen Dwen merchandise at a licensed manufacturer in Qidong, east China's Jiangsu Province, Feb. 8, 2022. Bing Dwen Dwen, the mascot for the Beijing 2022 Olympic Winter Games, has recently become a smash hit. A licensed manufacturer in Qidong has increased production of Bing Dwen Dwen merchandise to ensure adequate supply for the market. (Photo by Xu Congjun/Xinhua)