Tourists take photos at Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition in Harbin-Xinhua

Tourists take photos at Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition in Harbin

Source: Xinhua

Editor: huaxia

2022-01-15 13:09:33

Tourists take photos at the Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 14, 2022. (Xinhua/Wang Jianwei)

A tourist visits the Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 14, 2022. (Xinhua/Wang Jianwei)

A tourist takes photos at the Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 14, 2022. (Xinhua/Wang Jianwei)

Tourists visit the Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 14, 2022. (Xinhua/Zhang Tao)

Tourists take photos at the Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Jan. 14, 2022. (Xinhua/Wang Jianwei)