Qingmiaozhai tunnel of Guiyang-Nanning high-speed railway drilled through-Xinhua

Qingmiaozhai tunnel of Guiyang-Nanning high-speed railway drilled through

新华网

Editor: huaxia

2022-07-14 07:41:50

Aerial photo taken on July 13, 2022 shows the Qingmiaozhai tunnel of the Guiyang-Nanning high-speed railway in southwest China's Guizhou Province. The Qingmiaozhai tunnel was through on Wednesday, which was the lastly drilled through one among all 63 tunnels on the Guiyang-Nanning high-speed railway designed with a maximum speed of 350 km per hour. (Xinhua/Liu Xu)

Aerial photo taken on July 13, 2022 shows the Qingmiaozhai tunnel of the Guiyang-Nanning high-speed railway in southwest China's Guizhou Province. The Qingmiaozhai tunnel was through on Wednesday, which was the lastly drilled through one among all 63 tunnels on the Guiyang-Nanning high-speed railway designed with a maximum speed of 350 km per hour. (Xinhua/Liu Xu)

A worker works at the Qingmiaozhai tunnel of the Guiyang-Nanning high-speed railway in southwest China's Guizhou Province, July 13, 2022. The Qingmiaozhai tunnel was drilled through on Wednesday, which was the lastly drilled through one among all 63 tunnels on the Guiyang-Nanning high-speed railway designed with a maximum speed of 350 km per hour. (Xinhua/Liu Xu)

Workers celebrate the drill-through of the Qingmiaozhai tunnel of the Guiyang-Nanning high-speed railway in southwest China's Guizhou Province, July 13, 2022. The Qingmiaozhai tunnel was through on Wednesday, which was the lastly drilled through one among all 63 tunnels on the Guiyang-Nanning high-speed railway designed with a maximum speed of 350 km per hour. (Xinhua/Liu Xu)

Workers work at the Qingmiaozhai tunnel of the Guiyang-Nanning high-speed railway in southwest China's Guizhou Province, July 13, 2022. The Qingmiaozhai tunnel was through on Wednesday, which was the lastly drilled through one among all 63 tunnels on the Guiyang-Nanning high-speed railway designed with a maximum speed of 350 km per hour. (Xinhua/Liu Xu)