Scenery of peach blossoms in east China-Xinhua

Scenery of peach blossoms in east China

新华网

Editor: huaxia

2024-03-30 19:49:32

An aerial drone photo taken on March 30, 2024 shows scenery of peach blossoms in Zhangshan Village of Zhenjiang City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

A tourist is pictured amid peach blossoms in Zhangshan Village of Zhenjiang City, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)

An aerial drone photo taken on March 30, 2024 shows tourists taking photos of peach blossoms in Zhangshan Village of Zhenjiang City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

An aerial drone photo taken on March 30, 2024 shows tourists visiting a peach blossom garden in Zhangshan Village of Zhenjiang City, east China's Jiangsu Province. (Xinhua/Ji Chunpeng)

Students draw paintings of peach blossoms in Zhangshan Village of Zhenjiang City, east China's Jiangsu Province, March 30, 2024. (Xinhua/Ji Chunpeng)