In pics: Yonex German Open 2024 badminton tournament-Xinhua

In pics: Yonex German Open 2024 badminton tournament

新华网

Editor: huaxia

2024-02-28 21:08:27

He Jiting (top L)/Ren Xiangyu (top R) of China compete against Vit Kulisek (bottom L)/Tomas Svejda of the Czech Republic during the men's doubles first round match at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)

He Jiting (1st R)/Ren Xiangyu (2nd R) of China greet Vit Kulisek (2nd L)/Tomas Svejda of the Czech Republic after the men's doubles first round match at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)

Vit Kulisek (R)/Tomas Svejda of the Czech Republic compete against He Jiting/Ren Xiangyu of China during the men's doubles first round match at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)

He Jiting/Ren Xiangyu (R) of China compete against Vit Kulisek/Tomas Svejda of the Czech Republic during the men's doubles first round match at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)

Vit Kulisek/Tomas Svejda (R) of the Czech Republic compete against He Jiting/Ren Xiangyu of China during the men's doubles first round match at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)

Nina Becker (L)/Louisa Marburger of Germany compete during the women's doubles first round match against Li Yijing/Luo Xumin of China at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)

Li Yijing/Luo Xumin(R) of China compete during the women's doubles first round match against Nina Becker/Louisa Marburger of Germany at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)

Li Yijing (top L)/Luo Xumin (top R) of China compete against Nina Becker (bottom R)/Louisa Marburger of Germany during their women's doubles first round match at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)

Nina Becker/Louisa Marburger(R) of Germany compete during the women's doubles first round match against Li Yijing/Luo Xumin of China at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)

Li Yijing (top R)/Luo Xumin (top L) of China compete against Nina Becker (bottom L)/Louisa Marburger of Germany during their women's doubles first round match at the Yonex German Open 2024 badminton tournament in Muelheim, Germany, Feb. 28, 2024. (Xinhua/Zhang Fan)