In pics: 2023 Chongqing Marathon -Xinhua

In pics: 2023 Chongqing Marathon

新华网

Editor: huaxia

2023-03-19 18:58:19

Participants start during the 2023 Chongqing Marathon in southwest China's Chongqing Municipality, March 19, 2023. (Xinhua/Chu Jiayin)

Seroi Anderson Saitoti of Kenya crosses the finish line during the 2023 Chongqing Marathon in southwest China's Chongqing Municipality, March 19, 2023. (Xinhua/Huang Wei)

Participants compete during the 2023 Chongqing Marathon in southwest China's Chongqing Municipality, March 19, 2023. (Xinhua/Huang Wei)

Participants compete during the 2023 Chongqing Marathon in southwest China's Chongqing Municipality, March 19, 2023. (Xinhua/Huang Wei)

Participants start during the 2023 Chongqing Marathon in southwest China's Chongqing Municipality, March 19, 2023. (Xinhua/Chu Jiayin)

Fantu Zewude Jifar (C) of Ethiopia crosses the finish line during the 2023 Chongqing Marathon in southwest China's Chongqing Municipality, March 19, 2023. (Xinhua/Huang Wei)