Scenery of Mount Fuji in Yamanashi prefecture, Japan-Xinhua

Scenery of Mount Fuji in Yamanashi prefecture, Japan

新华网

Editor: huaxia

2023-02-24 08:51:15

This photo taken from Lake Kawaguchiko shows the scenery of Mount Fuji in Yamanashi prefecture, Japan, Feb. 23, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People take pictures with a mascot by Lake Kawaguchiko in Yamanashi prefecture, Japan, Feb. 23, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People visit Lake Kawaguchiko in Yamanashi prefecture, Japan, Feb. 23, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People visit Lake Kawaguchiko in Yamanashi prefecture, Japan, Feb. 23, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People enjoy the view of Lake Kawaguchiko and Mount Fuji in Yamanashi prefecture, Japan, Feb. 23, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People enjoy the sunset of Lake Yamanakako in Yamanashi prefecture, Japan, Feb. 23, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

This photo taken from Lake Yamanakako shows the sunset scenery of Mount Fuji in Yamanashi prefecture, Japan, Feb. 23, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

This photo taken from Lake Kawaguchiko shows the night scenery of Mount Fuji in Yamanashi prefecture, Japan, Feb. 23, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

This photo taken on Feb. 23, 2023 shows a fireworks show in Yamanashi prefecture, Japan. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

This photo taken on Feb. 23, 2023 shows a fireworks show in Yamanashi prefecture, Japan. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

This photo taken on Feb. 23, 2023 shows a fireworks show in Yamanashi prefecture, Japan. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)