People enjoy early-blooming Kawazu cherry blossoms in Japan-Xinhua

People enjoy early-blooming Kawazu cherry blossoms in Japan

新华网

Editor: huaxia

2023-02-24 21:51:25

People enjoy early-blooming Kawazu cherry blossoms in Kawazu of Shizuoka Prefecture, Japan, Feb. 24, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People enjoy early-blooming Kawazu cherry blossoms in Kawazu of Shizuoka Prefecture, Japan, Feb. 24, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People enjoy early-blooming Kawazu cherry blossoms in Kawazu of Shizuoka Prefecture, Japan, Feb. 24, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

This photo taken on Feb. 24, 2023 shows early-blooming Kawazu cherry blossoms in Kawazu of Shizuoka Prefecture, Japan, Feb. 24, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People enjoy early-blooming Kawazu cherry blossoms in Kawazu of Shizuoka Prefecture, Japan, Feb. 24, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People rest under early-blooming Kawazu cherry trees in Kawazu of Shizuoka Prefecture, Japan, Feb. 24, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)

People enjoy early-blooming Kawazu cherry blossoms in Kawazu of Shizuoka Prefecture, Japan, Feb. 24, 2023. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)