Nanchang accredited as an international wetland city-Xinhua

Nanchang accredited as an international wetland city

Source: Xinhua

Editor: huaxia

2022-11-12 16:12:33

This photo taken on Dec. 3, 2019 shows white cranes at a crane sanctuary in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Zhou Mi)

NANCHANG, Nov. 12 (Xinhua) -- Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province, has two wetlands of international importance, eight national wetland parks, four wetlands of provincial importance and five provincial wetland parks. It was accredited on Nov. 10, 2022 by the Ramsar Convention as an international wetland city.

This aerial photo taken on Nov. 8, 2022 shows scenery of Yuweizhou wetland park in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

This photo taken on Jan. 12, 2022 shows migrant birds at a crane sanctuary in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

This photo taken on May 23, 2019 shows black swans at Aixi Lake wetland park in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Zhou Mi)

This photo taken on May 18, 2021 shows an egret feeding its babies at Xiangshan forest park in Xinjian District of Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

This photo taken on Jan. 12, 2021 shows view of Xianghu wetland park in Xihu District of Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Photo by Fan Wei/Xinhua)

 This photo taken on Dec. 21, 2021 shows migrant birds at a crane sanctuary in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

This aerial photo taken on Dec. 4, 2021 shows scenery of Yuweizhou wetland park in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Zhou Mi)

This aerial photo taken on May 2, 2021 shows people boating at Aixi Lake wetland park in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

This photo taken on April 19, 2020 shows view of Xianghu wetland park in Xihu District of Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Photo by Zeng Zhenjin/Xinhua/Wan Xiang)

This aerial photo taken on Nov. 8, 2022 shows scenery of Yuweizhou wetland park in Nanchang, capital of east China's Jiangxi Province. (Xinhua/Wan Xiang)

Comments

Comments (0)
Send

    Follow us on