Scenery of advection fog in Xiamen, Fujian-Xinhua

Scenery of advection fog in Xiamen, Fujian

新华网

Editor: huaxia

2022-05-26 21:35:30

Aerial photo taken on May 26, 2022 shows the scenery of advection fog in Xiamen, southeast China's Fujian Province. (Photo by Ye Yiheng/Xinhua)

Aerial photo taken on May 26, 2022 shows the scenery of advection fog in Xiamen, southeast China's Fujian Province. (Photo by Zeng Demeng/Xinhua)

Aerial photo taken on May 26, 2022 shows the scenery of advection fog in Xiamen, southeast China's Fujian Province. (Photo by Zeng Demeng/Xinhua)

Aerial photo taken on May 26, 2022 shows the scenery of advection fog in Xiamen, southeast China's Fujian Province. (Photo by Zeng Demeng/Xinhua)

Aerial photo taken on May 26, 2022 shows the scenery of advection fog in Xiamen, southeast China's Fujian Province. (Photo by Zeng Demeng/Xinhua)