In pics: 23rd Harbin Ice-Snow World-Xinhua

In pics: 23rd Harbin Ice-Snow World

新华网

Editor: huaxia

2021-12-25 22:05:59

A tourist visits the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Zhang Tao)

A performer gestures at the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Xie Jianfei)

Tourists visit the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Wang Jianwei)

Tourists visit the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Zhang Tao)

A tourist takes photos at the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Wang Jianwei)

Aerial photo shows tourists visiting the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Wang Jianwei)

Aerial photo shows tourists visiting the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Wang Jianwei)

Aerial photo shows tourists visiting the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Xie Jianfei)

Tourists visit the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Wang Jianwei)

Aerial photo shows tourists visiting the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Zhang Tao)

Tourists visit the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Zhang Tao)

Tourists visit the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Xie Jianfei)

Aerial photo shows tourists visiting the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Xie Jianfei)

Tourists pose for photos at the Harbin Ice-Snow World in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 25, 2021. The 23rd Harbin Ice-Snow World opened to the public on Saturday. (Xinhua/Xie Jianfei)