China's Zhengzhou launches 3rd round of citywide nucleic acid testing-Xinhua

China's Zhengzhou launches 3rd round of citywide nucleic acid testing

Source: Xinhua

Editor: huaxia

2021-08-09 14:37:18

People queue up to receive testing at a nucleic acid testing spot in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, Aug. 8, 2021. Zhengzhou launched the third round of citywide nucleic acid testing on Sunday to cope with a COVID-19 resurgence. (Xinhua/Zhu Xiang)

A medical staff takes a swab sample from a child at a nucleic acid testing spot in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, Aug. 8, 2021. Zhengzhou launched the third round of citywide nucleic acid testing on Sunday to cope with a COVID-19 resurgence. (Xinhua/Zhu Xiang)

A medical staff takes a swab sample from a man at a nucleic acid testing spot in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, Aug. 8, 2021. Zhengzhou launched the third round of citywide nucleic acid testing on Sunday to cope with a COVID-19 resurgence. (Xinhua/Zhu Xiang)

A medical staff takes a swab sample from a child at a nucleic acid testing spot in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, Aug. 8, 2021. Zhengzhou launched the third round of citywide nucleic acid testing on Sunday to cope with a COVID-19 resurgence. (Xinhua/Zhu Xiang)

A medical staff takes a swab sample from a man at a nucleic acid testing spot in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, Aug. 8, 2021. Zhengzhou launched the third round of citywide nucleic acid testing on Sunday to cope with a COVID-19 resurgence. (Xinhua/Zhu Xiang)

A medical staff takes a swab sample from a woman at a nucleic acid testing spot in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, Aug. 8, 2021. Zhengzhou launched the third round of citywide nucleic acid testing on Sunday to cope with a COVID-19 resurgence. (Xinhua/Zhu Xiang)