Highlights of BWF Sudirman Cup-Xinhua

Highlights of BWF Sudirman Cup

新华网

Editor: huaxia

2023-05-20 15:42:36

Seo Seung Jae (top)/Chae Yu Jung of South Korea compete in the mixed doubles match against Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia during the semifinal match between Malaysia and South Korea at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Du Yu)

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (L) of Malaysia compete in the mixed doubles match against Seo Seung Jae/Chae Yu Jung of South Korea during the semifinal match between Malaysia and South Korea at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

Seo Seung Jae (L)/Chae Yu Jung of South Korea compete in the mixed doubles match against Chen Tang Jie/Toh Ee Wei of Malaysia during the semifinal match between Malaysia and South Korea at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Du Yu)

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (L) of Malaysia compete in the mixed doubles match against Seo Seung Jae/Chae Yu Jung of South Korea during the semifinal match between Malaysia and South Korea at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

Jeon Hyeok Jin of South Korea competes in the men's singles match against Lee Zii Jia of Malaysia during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

Lee Zii Jia of Malaysia competes in the men's singles match against Jeon Hyeok Jin of South Korea during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

Jeon Hyeok Jin of South Korea competes in the men's singles match against Lee Zii Jia of Malaysia during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

Lee Zii Jia of Malaysia competes in the men's singles match against Jeon Hyeok Jin of South Korea during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Du Yu)

Karupathevan Letshanaa of Malaysia competes in the women's singles match against An Se Young of South Korea during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

An Se Young of South Korea competes in the women's singles match against Karupathevan Letshanaa of Malaysia during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

Karupathevan Letshanaa of Malaysia competes in the women's singles match against An Se Young of South Korea during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

An Se Young of South Korea competes in the women's singles match against Karupathevan Letshanaa of Malaysia during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

Kim Won Ho/Na Sung Seung (R) of South Korea compete in the men's doubles match against Aaron Chia/Soh Wooi Yik of Malaysia during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Du Yu)

Aaron Chia/Soh Wooi Yik (R) of Malaysia compete in the men's doubles match against Kim Won Ho/Na Sung Seung of South Korea during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Du Yu)

Kim Won Ho (C)/Na Sung Seung of South Korea compete in the men's doubles match against Aaron Chia/Soh Wooi Yik of Malaysia during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

Aaron Chia/Soh Wooi Yik (L) of Malaysia compete in the men's doubles match against Kim Won Ho/Na Sung Seung of South Korea during the semifinal match between South Korea and Malaysia at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Yang Lei)

Team China cheer up prior to the mixed doubles match against Yamashita Kyohei/Shinoya Naru of Japan of the semifinal match between China and Japan at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Li Bo)

Feng Yanzhe/Huang Dongping (R) of China compete during the mixed doubles match against Yamashita Kyohei/Shinoya Naru of Japan of the semifinal match between China and Japan at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Li Bo)

Yamashita Kyohei/Shinoya Naru (L) of Japan compete during the mixed doubles match against Feng Yanzhe/Huang Dongping of China of the semifinal match between China and Japan at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Hou Zhaokang)

Feng Yanzhe/Huang Dongping (Front) of China compete during the mixed doubles match against Yamashita Kyohei/Shinoya Naru of Japan of the semifinal match between China and Japan at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Hou Zhaokang)

Yamashita Kyohei/Shinoya Naru (L) of Japan compete during the mixed doubles match against Feng Yanzhe/Huang Dongping of China of the semifinal match between China and Japan at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Hou Zhaokang)

Huang Yaqiong of China cheers for Feng Yanzhe/Huang Dongping during the mixed doubles match against Yamashita Kyohei/Shinoya Naru of Japan of the semifinal match between China and Japan at BWF Sudirman Cup in Suzhou, east China's Jiangsu Province, May 20, 2023. (Xinhua/Hou Zhaokang)